SÚIP (REUIP)

Implementace Microsoft Dynamics CRM pro společnost Státní úřad inspekce práce.
REUIP - Registr elektronizace úkonů inspekce práce - Projekt v rámci IOP (http://reuip.suip.cz)

O společnosti

Státní úřad inspekce práce je orgán státní správy, jejichž hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.