Severomoravská Energetika (SME/ČEZ)

Implementace CRM na bázi Oracle Siebel CRM. Projekt byl rozdělen do několika fází implementace. Aplikace primárně sloužila pro obchodování s elektrickou energií jak pro oblast velkých zákazníků, tak i pro oblast malých spotřebitelů a domácností.

Klíčovou motivací pro uskutečnění projektu byla postupná deregulace trhu s elektrickou energií a příprava na vznikající konkurenční prostředí, jak v oblasti obchodu, tak i služeb. Projekt byl řízen společností HP a NextiraOne.

Rozsah prováděných prací

  • Business analýza obchodních a servisních procesů
  • Definice uživatelských požadavků
  • Rozdílová analýza
  • Návrh řešení v aplikačním prostředí Oracle Siebel CRM
  • Koordinace vývojového týmu
  • Testování funkčností a přenos znalostí na zákazníka
  • Podpora provozu

O společnosti

Severomoravská energetika ke dni 30. září sfúzovala se společností ČEZ, a. s. a od 1.10.2007 skončila existence společnosti Severomoravská energetika, která vznikla 28. února 1919, kdy byly v Prerove založeny Středomoravské elektrárny. Veškeré její činnosti postupně přebraly specializované procesní společnosti Skupiny ČEZ.