Pražská plynárenská (PPAS)

Implementace CRM na bázi Oracle Siebel CRM. Projekt byl rozdělen do několika fází implementace. Aplikace primárně sloužila pro obchodování s plynem jak pro oblast velkých zákazníků, tak i pro oblast malých spotřebitelů a domácností. 

Klíčovou motivací pro uskutečnění projektu byla postupná deregulace trhu s plynem a příprava na vznikající konkurenční prostředí, jak v oblasti obchodu, tak i služeb. Projekt byl řízen společností NextiraOne.

Rozsah prováděných prací

  • Business analýza obchodních a servisních procesů
  • Definice uživatelských požadavků
  • Rozdílová analýza
  • Návrh řešení v aplikačním prostředí Oracle Siebel CRM
  • Koordinace vývojového týmu
  • Testování funkčností a přenos znalostí na zákazníka
  • Podpora provozu

O společnosti

Společnost Pražská plynárenská patří dlouhodobě mezi nejvýznamnější tuzemské dodavatele energií.